Fryske Folkloaredei & Shantykoren

Zaterdag 28 april staat het centrum van Heerenveen bol van Fryske Folkloare met o.a. dans, muziek en Fryske Hynders.

Vanaf 13:00 treden op het Gemeenteplein de dansgroepen Tjonger Skotsploech, Utrechts Morris Team, Volkstanz gruppe Benthullen/Harbern uit Duitsland, Eastergoa Skotsers uit Burgum op.

Rond 15.00 uur start rond de Lindegracht en het van Harenspad het Ringsteken door de vereniging Friese Tuigpaard met Fryske hynders en sjezen de berijders natuurlijk allen gekleed in oud Fryske klederdracht. Tijdens deze ringsteekwedstrijd wordt er door de twaalf aanspanningen gestreden om de zilveren Johan Willem Friso lepel.

Na het ringsteken kunt u nog genieten van een tweede optreden van de dansgroepen op het Gemeente plein. Ze sluiten de dag om ongeveer vijf uur af met een gezamenlijke dans.

Op 4 andere plaatsen in het centrum treden vanaf 13:00 uur de Shantykoren Zeemanskoor Onder Zeil uit Schagen, Odd Swallows uit Heerenveen, Preamsjongers uit de Knijpe, Compagnonsvaarders uit Oosterwolde, De Rundezangers uit Emmercompascuum, De Hellingbazen uit Veenwouden, Pypkesjongers uit Suwald en de Florashantys uit Heerenveen op.